sp_logo_www

Väderskydd för byggnader vid nyproduktion eller renovering.

Vi levererar väderskydd utefter vad ditt projekt kräver. Det kan vara sektioner som är flyttbara, heltäckande väderskydd eller genom att skydda fasaden med pressenning –  allt för att ditt projekt ska kunna genomföras i alla väder och samtidigt skydda eventuellt material eller fasad.

Dessutom blir arbetsmiljön för personalen som arbetar på projektet trevligare. Systemet bygger på sektioner med fabrikat Layher och heter Keder XL.

Väderskydd på Avenyn i Göteborg
Väderskydd på Avenyn i Göteborg