sp_logo_www

Sund konkurrens, kvalitet och säkerhet i byggbranschen

Vi vet att ställningssektorn kräver ett systematiskt kvalitetsarbete. Därför använder vi oss enbart av erfaren och utbildad personal samt godkända UE. Vi väljer enbart pålitliga leverantörer av ställningsmaterial och vi har alltid säkerheten i fokus när vi lämnar en offert till dig.
 
Som en del av vårt kvalitetsarbete lägger vi stor vikt vid att du som kund/beställare är medveten om vilka lagar och regler vi som leverantör måste följa när vi offererar ställningsbyggnation till dig. Har du några frågor kring detta är du varmt välommen att kontakta oss.

Vad betyder ordet konkurrens?

"En situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor."
Så beskriver Wikipedia ordet konkurrens.

Hur tummar man på kvalitet och säkerhet för att få projektet?

Svar: det gör man inte! 

Vårt pris till dig är alltid beräknat på det vi behöver för att hålla oss med fullt utbildad personal och genomföra alla steg i vår kvalitetsprocess som behövs för att genomföra säkra projekt. Vi tummar aldrig på kvalitet och säkerhet. Vi är dock väldigt måna om att behålla kunder som tänker som vi kring sund konkurrens.

Vi arbetar redan i personalrekryteringen med att säkerställa korrekt utbildning, sunda värderingar och viljan att utvecklas inom sitt yrke och att vara stolt över sitt yrke som ställningsmontör. 

Utifrån vår kunniga och utbildade personal sätter vi sedan priset vid anbud och vi har noga tänkt igenom vem som skall utföra vad för att uppnå kundnöjdhet av ditt projekt, oavsett storlek. För att lyckas med detta har vi tagit fram policys som tydliggör och styrker de rutiner och kompetens ett modernt ställningsföretag ska följa.

Vår kvalitetsprocess

Vårt säkerhetsarbete

Vi använder oss av ställningsmaterial från Layher AB som förser oss med helhetslösningar inom ställningsbyggnation. Allt från systemställning och aluminium till väderskydd och övrigt detaljmaterial.
 
På nedan länk kan du skapa dig större förståelse för bland annat monteringsinstruktioner gällande samtliga system vi använder
oss av.
 
https://www.layher.se/teknisk-support/trycksaker

Provdragning – för allas säkerhet

Vid montage av ställningsmaterial som frångår den ordinarie monteringsanvisningen så tillämpar vi alltid en provdragning med hjälp av Hiltis HAT 28. Detta för att säkerställa hållfasthet och kvalité i förankringspunkten men också kvalitén i både ögla och plugg.

Kalibrering och underhåll av vår Hilti HAT 28 utförs regelbundet hos Hilti.

Har du frågor kring vårt kvalitetsarbete? 

Robert Åkesson | KMA-ansvarig
robert.akesson@scaffoldingprojects.se
0761 18 26 08