sp_logo_www

Väderskydd för bygg och ställningar i hela Göteborg.

Vi levererar väderskydd utefter vad ditt projekt kräver. Systemet bygger på sektioner med fabrikat Layher och heter Keder XL. Det kan vara sektioner som är flyttbara, heltäckande väderskydd eller genom att skydda fasaden med presenning eller nät – allt för att ditt projekt ska kunna genomföras i alla väder och samtidigt skydda eventuellt material eller fasad.
 
Scaffolding Projects monterar säkra väderskydd för byggnader som är användbara vid murning, takbyte, gipsning, nivåhöjning av hus – egentligen alla jobb där behovet av skydd från väder och vind krävs. Väderskydd uppe på taket eller plast/presenning runtom byggnaden gör att ni kan arbeta vidare utan att vara beroende av väder och vind.

Ett väderskydd förbättrar arbetsmiljön

Arbetsklimatet för personal på byggprojekten förbättras avsevärt med ett väderskydd avsett för byggnader. Ett optimalt klimat är rätt temperatur och ljus, skydd mot vind och nederbörd.

Väderskydd för tak och fasadarbeten i Göteborg

Vi erbjuder våra kunder väderskydd i from av takkasetter av plast eller intäckningar med presenning. Självklart ser vi till att våra väderskydd är rätt dimensionerade för avsedda laster samt för vind- eller annan väderpåverkan samt att de förankras enligt kalkylen.

Förläng byggperioden med väderskydd

Våra väderskydd skapar en jämnare arbetsfördelning över året vilket dels skapar bättre förutsättningar att planera och genomföra byggnationer och renoveringar, men också ett jämnare tryck avseende personaltillsättning så man kan förlägga projekt även under lågsäsong.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi drivs av stort engagemang för att hitta ett väderskydd som dels passar ditt projekt men också bidrar till en god ekonomi för hela ditt projekt.

Väderskydd på Chalmers område i Göteborg